INRE LEDARSKAP

FÖRELÄSNING & WORKSHOP OM ATT  LEDA DIG SJÄLV FRÅN HJÄRTAT

På gång just nu: 

  • Pilotföreläsning och workshop Inre ledarskap – 20/2
  • Pilotgrupp Inre ledarskap – 10 v coaching program i grupp eller individuellt – start i februari

INRE LEDARSKAP

Vill du bli framtidens ledare?

Jag vill se en värld där Du är med och leder från hjärtat!

Jag heter Carolina Skyldberg och är vägvisare till framtidens ledare: Vägen genom hjärtats kraft, föreläsare och inre ledarskap coach.

Vägen genom hjärtats kraft går från ett yttre ledarskap där du ger bort din kraft och låter dig styras mer av omgivningens förväntningar, exempelvis föräldrar, kollegor, samhället, normer och regler, till att du styr ditt liv utifrån hjärtat och vem du är, vilket kännetecknar ett inre ledarskap. Det är en resa i självledarskap jag gjort, och mina klienter så de idag leder inifrån och ut. Jag vill nu dela med mig och föra vidare denna otroligt viktiga kunskap, i form av föreläsning & workshop, ledarskaps program och yoga för att du ska kunna vara framtidens ledare.

Är du redo?

HeartMath Institute Research Director discusses why heart coherence is essential in stress management and sustainable behavior change.
Läs mer om forskning och studier om det intelligenta hjärtat för att må och prestera bättre