Mjuka vär(l)den skapar hårda värden

CAROLINA SKYLDBERG

Alla är med och leder”

CAROLINA SKYLDBERG

HR- KONSULT

Carolina är HR- konsult med inriktning ledar/medarbetar och teamutveckling utifrån visionen ”Alla är med och leder”. En sådan organisation bygger på ett egenansvar där individen leder sig själv utifrån sitt självledarskap baserat på sina värderingar, drivkrafter och hur hen vill vara med och påverka. Resultatet blir ett engagemang som kommer inifrån individerna där alla bidrar till organisationens värdegrund och mål.

Carolina stöttar med kortare och längre HR insatser i form av ledar/medarbetar -och teamutveckling som skapar bestående förändringar i individen och organisationen.