HR- KONSULT

Metoder & Verktyg för förändring

Metoder & verktyg vi använder i utveckling och förändringsarbetet är Coachning, Mental träning, Jobmatch Talent och Vägen Upp®.

Coachning är en metodik som innefattar frågor, speglingar, utmaningar, nya perspektiv och stöd när individen eller gruppen vill utvecklas, få resultat och göra hållbara förändringar. Fokus är på nuläget och framåt. Syftet är att individen själv ska hitta lösningar på sina problem.

Mental träning används i kombination med någon av de andra metoderna för att du ska nå din fulla potential. Det hjälper dig att skapa tid för återhämtning, reflektion och vila och där områden i hjärnan påverkas som ansvarar för att fatta beslut, planera, styra dina känslor samt minnet.

Jobmatch Talent är ett pedagogiskt och lättolkat testsystem när du vill utveckla chefer eller medarbetare, ha medarbetarsamtal, coacha, karriärväxla, sätta samman team eller anställa. Ju mer vi kan få jobbet att matcha personen desto mer motivation, engagemang och livskvalité. Läs mer här.

Vägen Upp® passar dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå, skapa resultat för din verksamhet och utvecklas som människa och medmänniska. Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarskapsprogram som kombinerar svensk och utländsk forskning med konkret teori. Läs mer här.