Ledarutveckling

Vägen upp

Ett flertal ledare/chefer eller medarbetare som gått någon form av ledarskapsutbildning/kurs upplever inte någon bestående eller större förändring när de är tillbaka i sin verksamhet. Är du en av dem?

En missuppfattning vi ofta möter i Vägen Upp är att man ska gå programmet och få verktyg för att bli en bra ledare. Det är först när du har klart för dig var du står, vad som är viktigt för dig och vad du vill bidra med- det vill säga när du är klar över vem du är och vem du vill vara- då leder du utifrån dig själv i dess unika bemärkelse. Det är här Vägen Upp processen börjar! Det är först då vi skapar bestående förändringar.

Vi jobbar med konkreta målsättningar som integrerar Verksamhet, Ledarskap och Människa över tid.

Vägen Upp® kombinerar individuell coachning med kraftfulla verktyg och tillsammans skapas bestående resultat. Vi har ett stolt samarbete med Byggföretagen, Byggbranschens Utbildningscenter

Hitta rätt

Har du rätt verktyg för att lyckas i din roll som ledare?
Med Jobmatch Talent får du tillgång till ett verktyg du kan använda för att optimera ditt ledarskap gentemot varje person. Med ett verktyg lyckas du med dina rekryteringar, kan stärka och utveckla team genom att säkerställa att de är på ”rätt plats”, öka förståelse för varandra och börja jobba mot samma håll samt att du kan hjälpa och stötta den enskilda medarbetaren, vad som motiverar och stressar hen o­ch ett underlag till medarbetarsamtalet. Ju mer vi kan få jobbet att matcha personen desto mer motivation, engagemang och livskvalité.

Sanna syften

Är du redo att hitta ditt sanna syfte, kliva utanför boxen och välja nya sanningar? Den här självledarskapsutvecklingen hjälper dig att bygga upp relationen till dig själv och hitta dina verkliga drivkrafter. Med Life Spider System skapas en tydlighet och struktur att navigera från genom en ”rakt in i hjärtat” känsla.